deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home
Стипендії на навчання для випускників ВНЗ

(Винятки: пошукачі в галузі економіки мають обирати стипендію ERP, пошукачі в галузі архітектури мають подавати заяву на стипендії для митців)

Мета:

Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам ВНЗ навчатися у німецькому державному або державно визнаному ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі (Aufbaustudium чи Masterprogramm) та отримати ступінь “Diplom“ або “Master”. Стипендія може надаватися і в тому випадку, якщо у Німеччині завершується лише перший або другий рік навчання у магістратурі, а диплом здобувається в іноземному університеті.

Тривалість стипендії:

Період виплати стипендії залежить від тривалості післядипломного або магістерського курсу або від робочого плану пошукача - він може тривати від 10 до 24 місяців. Рішення про надання стипендії приймається на один рік, при успішному навчанні студента стипендія подовжується після подання відповідної заяви.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування в Німеччині. Крім того, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона. Також можлива додаткова допомога на навчання та проведення досліджень, на оренду житла та перебування членів сім`ї. За необхідності DAAD надає до 500 євро у семестр для оплати навчання (при виборі більш дорогих навчальних програм можна, приміром, додатково подати заяву до Фонду Пінчука на програму Всесвітні студії).

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на стипендію DAAD на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати диплом бакалавра або спеціаліста. Для випускників з моменту закінчення навчання до моменту подання заяви повинно минути, як правило, не більше шести років.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми досягненнями у навчанні, переконливе обгрунтування професійних та особистих мотивів щодо запланованого навчання у Німеччині.

Допуск до навчання у німецькому ВНЗ за обраною програмою має подаватися або одразу з документами на стипендію, або перед початком стипендії. Виплата стипендії DAAD можлива лише тоді, коли є допуск до навчання у німецькому ВНЗ. Якщо навчальна програма включає в себе кількамісячне стажування за кордоном, як правило, таке перебування може фінансуватися лише в тому разі, якщо йдеться про країни ЄС (не в себе на Батьківщині) та тривалість перебування не перевищує 6 місяців та 25% загальної тривалості програми.

Звертаємо Вашу увагу на те, що паралельно до подання заяви на стипендію Ви маєте самостійно подати заяву до обраного Вами університету для отримання допуску до навчання. Тому зважайте, будь ласка, на строки подання заяв до німецьких ВНЗ на обрані Вами навчальні програми.

Навчальні програми німецьких університетів

Для навчання у Німеччині, як правило, є необхідним володіння німецькою мовою, особливо для гуманітарних спеціальностей. Виключення можливе лише тоді, коли стипендіати будуть навчатися на англомовній програмі. У окремих випадках перед початком стипендії DAAD сплачує навчання на курсі німецької мови у мовному інституті в Німеччині.
Для підвищення рівня німецької мови рекомендується онлайн-курс „Deutsch-Uni Online (DUO)“. DAAD фінансує 6-місячне навчання на цих курсах після отримання інформації про здобуття стипендії. Крім того, можна подавати заявку до DAAD на фінансову допомогу для проходження самостійно вибраного курсу німецької мови паралельно до навчання у Німеччині. Подальша інформація буде повідомлятися у документах про надання стипендії.

Якщо в рамках дворічної магістратури у своїй країні планується однорічне перебування у німецькому університеті, необхідно подати підтвердження того, що цей рік у Німеччині буде визнаний, наприклад, у формі довідки з університету або положення про рамкові умови навчального процесу. Також необхідно довести, що стандартний час навчання на програмі не буде перевищений.

Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2013 до 10.11.2013.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію "Стипендії на навчання для випускників ВНЗ":

1. Формуляр-заява DAAD „Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“.
2. Автобіографія (Curriculum Vitae).
3. Список публікацій (у разі наявності).
4. Переконливий та докладний опис фахових та особистих мотивів щодо запланованого навчання в Німеччині, а також опис попереднього навчання.
5. Рекомендаційний лист від українського професора / доцента з основної спеціальності, який надає інформацію щодо наукових здібностей пошукача та ставлення професора. Рекомендаційний лист є конфіденційним, всі три примірники мають подаватися у закритому конверті. Лист має містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом.
6. Всі посвідчення про освіту:
а) дипломи з додатками або, для студентів 4 курсу, витяг з залікової відомості - завірена ксерокопія;
б) завірений переклад дипломів та додатків або витягу з залікової відомості;
в) шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія;
г) завірений переклад атестата та додатка;
д) пояснення системи оцінок в Україні.
7. Інформація про 3 магістерські програми. У формулярі заяві слід вказати три магістерські програми в порядку пріоритетності. Про кожну програму необхідно зробити витяг з веб-сторінки університету з наступними даними (максимально 1 сторінка по кожній програмі!):
• назва магістерської програми,
• початок програми, тривалість програми,
• мова викладання,
• інформація про вартість навчання,
• вимоги до пошукачів,
• строки подання документів,
• контактна адреса ВНЗ.
8. При однорічному перебуванні у Німеччині та здобутті диплома в Україні - підтвердження з українського університету про визнання цього року у Німеччині та того, що стандартний час навчання на програмі не буде перевищений.
9. Сертифікат на знання мови
a. Знання німецької мови*: onDaF, сертифікат від лектора DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH, це стосується також і германістів
а також, для англомовних програм:
b. Знання англійської мови: TOEFL, IELTS або інший сертифікат (при поданні заяви достатньо подати мовний сертифікат DAAD, заповнений викладачем англійської мови з ВНЗ пошукача, але при вступі до університету від Вас вимагатимуть сертифікат TOEFL або IELTS).
10. Інше (відзнаки тощо).
11.
Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.
12. Контрольна таблиця документів, див. формуляр.

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для англомовних програм допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який потрібен для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів на англомовні програми не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

Звертаємо Вашу увагу на те, що паралельно до подання заяви на стипендію Ви маєте самостійно подати заяву до обраного Вами університету для отримання допуску до навчання. Тому зважайте, будь ласка, на строки подання заяв до німецьких ВНЗ на обрані Вами навчальні програми.


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links