deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home
Стипендії DAAD/Сіменс для молодих інженерів

Мета:

Стипендії пропонують можливість студентам інженерних наук навчатися на дворічному магістерському курсі (Masterstьdiengang) у німецькому ВНЗ. Огляд можливих магістерських програм можна знайти в інтернеті: www.daad.de/siemens або у офісі DAAD у Києві.

Тривалість стипендії:

Стипендії тривають в залежності від тривалості обраної програми від 10 до 24 місяців. Всі стипендії даються спочатку на 12 місяців та при позитивній оцінці успіхів студента на першому році після подання заяви подовжуються.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 715 євро, а також кошти на проїзд (320 євро) та певну суму на медичну страховку. Крім того, сплачується допомога на навчання / проведення досліджень та при необхідності допомогу на сплату житла та на сім?ю.
Якщо навчання не є безкоштовним, DAAD не може взяти на себе його оплату.

Вимоги до пошукачів:

У конкурсі можуть брати участь висококваліфіковані студенти інженерних наук, які на початку стипендійної програми будуть мати диплом бакалавра або спеціаліста. Аспіранти не можуть брати участь у програмі. Програма не діє для пошукачів, які до початку стипендійної програми закінчили мастерську програму.
Пошукачі мають подавати заяву на конкретний магістерський курс (можливо декілька) з переліку можливих (www.daad.de/siemens).
Важливим критерієм при відборі є, окрім попередніх успіхів у навчанні, переконливий опис професійних та особистих мотивів щодо учбового перебування у Німеччині.
Від пошукачів очікується самостійне встановлення контактів з бажаним ВНЗ та подання до ВНЗ заяви на вступ. Допуск до навчання у бажаному ВНЗ необхідно пред´явити DAAD щонайменше за 2 місяці до початку навчання. Лише за такої умови стипендія зможе вступити у дію.
Пошукачі мають виконувати передумови до вступу на програму щодо знання мови (німецької або англійської).
На початку стипендії вік пошукачів не може перевищувати 27 років.
Пошукачі, які знаходяться у Німеччині більше, ніж 2 роки, не можуть отримувати стипендію DAAD.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається у офісі DAAD з 01.09 до 20.11.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в офісі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію "Стипендії DAAD/Сіменс для молодих інженерів":

1. Формуляр-заява DAAD “Antrag aьf Förderьng eines Stьdien-/Forschьngsaьfenthaltes in der Bьndesrepьblik Deьtschland“ (електронну версію Ви знайдете тут);
2. Автобіографія (Cьrricьlьm Vitae);
3. Переконливе та докладне фахове обгрунтування вибору магістерського курсу;
4. Рекомендаційні листи від двох українських професорів / доцентів з основної спеціальності в закритих конвертах, з перекладом;
5. Підтвердження виконання передумов для допуску до обраної магістерської програми;
6. Посвідчення про освіту:
а) диплом (спеціаліста або бакалавра) з додатком - ксерокопія;
б) переклад диплому та додатку;
в) атестат зрілості з додатком – ксерокопія;
г) переклад атестату зрілості та додатку;
д) пояснення системи оцінок в Україні;
7. Документ про знання англійської та/або німецької мови.
а) Якщо на обраній магістерській програмі необхідне володіння англійською мовою: TOEFL, щонайменше 213 пунктів (compьter based) або 550 пунктів (paper-based), або відповідний йому інший мовний сертифікат;
б) Якщо на обраній магістерській програмі необхідне володіння німецькою мовою: мовний сертифікат DAAD.
8. Нові фотокартки, наклієні на формуляр – заяву.
9. Справка про стан здоров`я – на спеціальному формулярі DAAD.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links