deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home

Стипендії HPI (SAP) для випускників в газулі системного програмування в Інституті системного програмування ім. Хассо Платтнера (м. Потсдам)

Мета:

Стипендії пропонують можливість випускникам ВНЗ інженерних спеціальностей навчатися в магістратурі з отриманням німецького диплому магістра (І) та навчатися в аспірантурі під спільним науковим керівництвом німецького та українського професора (ІІ), виключно в інституті ім. Хассо Платтнера при Університеті м. Потсдам.

Тривалість стипендії:

І. З 01.04.2006 до 31.03.2007 (з можливістю подовження ще на один рік);
ІІ. З 01.10.2006 до 30.09.2007 (з можливістю щорічного подовження, максимальний строк перебування складає 3 роки).

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 715 євро (для магістрантів) та 975 євро (для аспірантів), а також певну суму на проїзд, допомогу на навчання та проведення досліджень у розмірі 460 євро на навчальний рік та допомогу на сплату медичного страхування, страхування від нещасного випадку та страхування від випадкових пошкоджень чужого майна.

Аспірантам після дворічного перебування сплачується поїздка додому. У окремих випадках перед початком навчання надається двомісячний інтенсивний мовний курс у одному з мовних інститутів Німеччини.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ з відповідними технічними спеціальностями, які на початку стипендії матимуть щонайменше диплом бакалавра.
Пошукачі мають добре володіти англійською мовою та мати початковий рівень німецької мови.
На момент подання заяв вік пошукачів не повинен перевищувати 26 років (тип І) та 32 роки (тип ІІ).
Попередній відбір стипендіатів проводить спеціальна комісія DAAD після особистої співбесіди з пошукачем, остаточне рішення приймає інститут ім. Хассо Платтнера у м. Потсдам.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається у офісі DAAD з 01.09.2005 до 30.11.2005.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в офісі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію “Стипендії HPI (SAP) для випускників в газулі системного програмування”:

1. Формуляр-заява DAAD “Antrag aьf ein Forschьngs- / Stьdienstipendiьm” (електронну версію Ви знайдете тут);
2. Автобіографія (Cьrricьlьm Vitae);
3. Список публікацій (у разі наявності);
4. Тип І (мастерська програма): докладне обгрунтування участі у мастерській програмі "Системне програмування"
Тип ІІ (аспірантура): детальний робочий план з урахуванням напрямків досліджень інституту ім. Хассо Платтнера у м. Потсдам (див. www.hpi.ьni-potsdam.de) та з вказанням попередньо проведеної роботи в своїй країні та інформації про українського наукового керівника (прізвище, контактна інформація).
5. Рекомендаційні листи від двох українських професорів / доцентів з основної спеціальності в закритих конвертах, з перекладом;
6. Посвідчення про освіту:
а) диплом з додатком - ксерокопія;
б) переклад диплому та додатку;
в) атестат зрілості з додатком – ксерокопія;
г) переклад атестату зрілості та додатку;
д) пояснення системи оцінок в Україні;
7. В разі наявності - підтвердження щодо зарахування до аспірантури.
8. Документ про знання німецької мови;
9. Документ про знання англійської мови - TOEFL або рівноцінне йому свідоцтво;
10. Інше (відзнаки тощо).


Увага! Документи мають бути подані німецькою або англійською мовою у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links