deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home

ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки

Мета:

Стипендії фінансуються Федеральним міністерством економіки та технології (BMWi) з коштів програми "European Recovery Program" (ERP). Вони пропонують іноземним випускникам економічних спеціальностей можливість навчатися на післядипломній магістерській програмі в галузі економіки у німецьких університетах та отримати диплом (як правило, магістра).

Тривалість стипендії:

24 місяці. Підтримуються лише 4-семестрові магістерські програми. Всі стипендії спочатку надаються на один рік. За умови добрих успіхів стипендія може бути подовжена до максимум 24 місяців після подання відповідної заяви.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячну стипендію у розмірі 750 євро, щорічну допомогу на навчання в розмірі 460 євро, а також певну суму на проїзд до Німеччини та додому. Для оплати навчання може бути надано додатково до 500 євро у семестр (при виборі більш дорогих навчальних програм можна, приміром, додатково подати заяву до Фонду Пінчука на програму Всесвітні студії). Інші виплати за необхідності можуть надаватися після подання відповідної заяви. Допомога на перебування членів сім´ї не надається.

Стипендіати отримують на весь час перебування у Німеччині повне (країни-не члени ЄС) або часткове (країни ЄС) медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності.

Якщо обрана навчальна програма передбачає перебування за кордоном Німеччини, фінансування може надаватися, якщо йдеться про перебування у країні-члені ЄС (не на Батьківщині), тривалість якого не перевищує 25% від всього періоду виплати стипендії.

По рішенню відбіркової комісії DAAD може профінансувати курс німецької мови у одному з мовних інститутів у Німеччині перед початком навчання.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на стипендію ERP можуть висококваліфіковані випускники, які найпізніше перед початком стипендії закінчать навчання у ВНЗ з відповідним дипломом (бакалавра, спеціаліста тощо). На момент подання заяви має пройти не більше шести років після отримання диплому.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми досягненнями у навчанні, переконливий мотиваційний лист.

У мотиваційному листі пошукачі мають розкрити наступні теми та висвітлити їхній зв´язок з попередньою освітою та професійними цілями: цілі та зміст обраної магістерської програми, а також фахові, мовні та формальні передумови для вступу на бажану програму.

Навчальні програми німецьких університетів

Кількість місць на кожній навчальній програмі є обмеженою, тому слід обов'язково обрати додатково до основної магістерської програми дві альтернативні програми та зазначити їх у мотиваційному листі (див. також документи для заяви)

Паралельно до подання заяви на стипендію пошукачі мають самостійно та своєчасно подавати заяви на вступ до обраних університетів. Слід обов'язково зважати на строки подання заяв до цих університетів!

Допуск від німецького університету до навчання на обраній магістерській програмі необхідно представити DAAD перед початком стипендії. Документ про надання стипендії DAAD набуде чинності лише в тому разі, якщо DAAD буде своєчасно пред´явлений допуск до навчання.

Необхідно засвідчити знання іноземних мов відповідно до вимог обраної магістерської програми.

Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше одного року, не можуть подавати заяву на стипендію.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2013 до 10.11.2013.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію "ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки":

1. Формуляр-заява DAAD “Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“.
2. Автобіографія у табелярній формі (Curriculum Vitae).
3. Мотиваційний лист.
4. Офіційна інформація німецького університету про три бажані магістерські програми (напр., роздрук з інтернету, максимально одна сторінка по кожні програмі). Ця інформація має містити наступні дані:
• точна назва навчальної програми;
• тривалість навчальної програми у семестрах;
• огляд цілей та змісту навчальної програми;
• мовні, фахові та формальні передумови для допуску до навчання;
• вартість навчання.
Профіль обраних програм необхідно внести до формуляру „Anlage zur Bewerbung um ein ERP/DAAD-Studienstipendium / Annex to the application for a ERP/DAAD-scholarship“.
5. Рекомендаційний лист від професора / доцента з основної спеціальності з університету пошукача, який надає інформацію щодо здібностей пошукача, на спеціальному формулярі DAAD „Gutachten zu Stipendienanträgen von ausländischen Studierenden, Graduierten, Doktoranden und Promovierten“ (можна завантажити тут: бланк рекомендації). Рекомендаційний лист є конфіденційним, всі три примірники мають подаватися у закритому конверті. Лист має містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом.
6. Всі посвідчення про освіту - офіційно завірені копії та переклади:
дипломи з додатками - завірена ксерокопія;
- завірений переклад дипломів та додатків;
- якщо при поданні документів диплому ще немає, тоді подається завірена копія залікової книжки та її завірений переклад;
- шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія;
- завірений переклад атестата та додатка.
Копії документів та переклади мають бути офіційно завіреними та поданими по можливості у форматі DIN-A-4. Буде достатньо, якщо завірення копій буде здійснене однією з наступних інстанцій: Посольство або Консульство Федеративної Республіки Німеччина, німецька школа або університет, який видав оригінал документу. Вірність перекладу має бути засвідченою. Оригінали документів будуть необхідні лише при зарахуванні до німецького ВНЗ.
7. а. Документ про знання німецької мови*: onDaF, сертифікат від лектора DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH, DSD-II.
б. За необхідності - документ про знання англійської мови (якщо мова викладання - англійська): TOEFL, IELTS або інший сертифікат (при поданні заяви достатньо подати мовний сертифікат DAAD, заповнений викладачем англійської мови з ВНЗ пошукача, але при вступі до університету від Вас вимагатимуть сертифікат TOEFL або IELTS).
8. Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.
9. В разі наявності - довідки про трудовий стаж, відзнаки, колишні стипендії, проходження практики, стажування за кордоном тощо.
10. Контрольна таблиця документів, див. формуляр.

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для англомовних програм допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який потрібен для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів на англомовні програми не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.


й
Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links