deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home
Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів

Мета:

Стипендії пропонують студентам германістики, німецької філології та перекладознавства можливість перебування в німецькому державному або державно визнаному ВНЗ в рамках короткострокової стипендії для підготовки дипломної роботи, захист якої буде проходити у ВНЗ на Батьківщині.

Тривалість стипендії:

Короткострокові стипендії для підготовки дипломної роботи тривають від одного до трьох місяців та не можуть подовжуватись.
Стипендії можуть починатися лише 1 жовтня.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячну стипендію у розмірі 650 євро, одноразову допомогу на навчання, допомогу на оренду житла, а також одноразову допомогу на придбання книжок. Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування. Крім того, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяви можуть висококваліфіковані студенти зазначених спеціальностей, які на початку стипендії будуть навчатися на останньому курсі та готувати дипломну роботу.
Від пошукачів вимагається проект дипломної роботи та робочий план на час перебування у Німеччині.
Необхідна також письмова згода німецького викладача, в якій вказується готовність взяти на себе наукове керівництво над запланованою роботою.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2010 до 20.11.2010.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію “Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів”:

1. Формуляр-заява DAAD “Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“;
2. Автобіографія (Curriculum Vitae);
3. Список публікацій (у разі наявності);
4. Проект дипломної роботи та робочий план на час перебування у Німеччині;
5. Рекомендаційний лист від українського професора / доцента з основної спеціальності, який надає інформацію щодо наукових здібностей пошукача та ставлення професора. Лист має містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом;
6. Посвідчення про освіту:
а) диплом бакалавра з додатком або залікова книжка за всі роки - завірена ксерокопія;
б) завірений переклад диплома та додатка або залікової книжки;
в) шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія;
г) завірений переклад атестата та додатка;
д) пояснення системи оцінок в Україні;
7. Письмова згода німецького викладача щодо наукового керівництва;
8. Документ про знання німецької мови: OnDaF або мовний сертифікат від лектора DAAD або інший рівноцінний сертифікат.
9. Інше (відзнаки тощо).
10. Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links