deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home
Стипендії для аспірантів за програмою DAAD „Sandwich“

Мета:

В той час, як стандартна підтримка навчання в аспірантурі зазичай передбачає багаторічне перебування у німецькому ВНЗ, програма „DAAD-Sandwich“ характеризується гнучкою багатофазовою структурою, за якої аспіранти пишуть дисертацію відповідно до заздалегідь складеного та узгодженого плану та під постійним керівництвом німецького наукового керівника почергово у своїй рідній країні та у ФРН. Захист кандидатської дисертації відбувається у рідній країні аспіранта.

Обгрунтування:

Найголовнішою метою академічних програм підтримки країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою є підготовка та підвищення кваліфікації молодого покоління викладачів ВНЗ. При цьому, дуже часто метою є, поряд із підвищенням кваліфікації або здобуттям спеціалізації, відповідно до кар’єрних можливостей, захист кандидатської дисертації. Навіть в тих випадках, коли робота може бути захищена у своїй країні, її намагаються захистити у розвинених індустріальних країнах з огляду на престижність. При цьому існують певні ризики: відчуження від Батьківщини через довгі строки навчання в аспірантурі, можлива втрата зарезервованого місця викладача у рідному ВНЗ, опрацювання тем, надто орієнтованих на вимоги індустріальних країн, а також бажання оселитися у країні перебування на постійній основі. Для того, щоб зменшити ймовірність виникнення подібних ситуацій, DAAD розробив систему кооперативного сприяння написанню кандидатських робіт для аспірантів з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою (DAAD-Sandwich, Becas Integradas), якщо при цьому існує можливість виконання дисертації в своєму ВНЗ.

Структура програми:

Програма може включати наступні пункти:

  • Поїздка німецького викладача у рідну країну майбутнього аспіранта (складання спільного протоколу майбутньої роботи із зазначенням теми дисертації, етапів роботи та періодів їх виконання. Протокол підписується як німецьким, так і іноземним науковим керівником);
  • Підготовка кандидатської дисертації у власній країні (збір теоретичних відомостей, дослідження наукової області, у якій виконується робота) без підтримки DAAD;
  • Навчання у німецькому ВНЗ (від 1 до 2 років);
  • За необхідності - візит закордонного наукового керівника до німецького ВНЗ (контроль процесу виконання роботи, зміцнення зв’язків між університетами);
  • Завершення аспірантської дисертації у рідній країні (без фінансової підтримки DAAD);
  • Приїзд німецького професора в країну аспіранта (останні правки роботи, участь у захисті дисертації в якості „зовнішнього екзаменатора“).

Основною особливістю програми DAAD “Sandwich“ є індивідуальне планування етапів роботи, гнучкість при визначенні початку окремих фаз дисертації та їхньої тривалості.

Для цієї програми діють ті ж самі вимоги, як і до наукових стипендій для аспірантів та молодих науковців. Перелік документів для заяви на стипендію також є однаковим; вимагається повне та точне представлення наукових цілей та завдань, а також план роботи і графік виконання, попередньо узгоджені з науковими керівниками з рідної країни та з Німеччини.

Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links