deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Studieren und Forschen in Deutschland Home


На лекціях
На лекціях викладач стоїть перед студентами та доповідає. Тому від студентів вимагається передусім вміння розуміти почуте. Не менш важливим є вміння конспектувати, для того щоб вдома працювати з почутим матеріалом. Розуміння прочитаного також є важливим, оскільки на початку семестру видається список літератури, за допомогою якої студенти готуються до лекцій та опрацьовують пройдений матеріал.

Для природничих спеціальностей часто видаються брошури з текстами лекцій, які можна придбати у викладачів або в секретаріаті. Вони містять стислий огляд найважливіших лекцій.

Розмова між викладачем та студентом на лекції, як правило, не типова. Проте інколи наприкінці заняття існує можливість поставити запитання.

На семінарах, практичних заняттях
На семінарах та практичних заняттях основою є усна комунікація. При цьому відбуваються розмови або дискусії між викладачем та студентами або між студентами. Але й до цих заходів слід готуватися за допомогою літератури - тому вміння розуміти прочитане важливе й тут.

Дуже важливим є написання студентами письмової роботи під час або наприкінці такого заходу, без цієї роботи вони не ортимають так званий "Schein" (тобто письмова довідка про успішність). Без такої довідки результати навчання не будуть визнані.

Залежно від фаху та типу навчальних заходів ця робота може бути екзаменаційною (тобто письмовий іспит в університеті) або домашньою роботою. Для природничих та інженерних спеціальностей необхідні також протоколи, описи експериментів, звіти про пройдену практику та інше.

Тому для таких типів навчальних заходів необхідно вміння студентів самостійно письмово опрацьовувати тему.

Під час семінару або практичного завдання важливо робити нотатки щодо дискусій або прочитаних рефератів для того, щоб пізніше опрацювати зміст почутого.

Проте інколи такі типи навчальних заходів закінчуються письмовим іспитом. Для цього важливо - як, власне, і для самої участі у цьому заході - вміння висловитися на тему навчального заходу.

На випускних іспитах
В рамках випускних іспитів наприкінці навчання студенти мають приготувати наукову роботу, написати один або декілька письмових іспитів та / або скласти усні іспити.

Для цього знову ж таки вимагаються різні вміння (як і у різних типах навчальних заходів).
DAAD Partner
Карта сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links
 
 
 
 DSK