deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Studieren und Forschen in Deutschland Home

Мовні іспити на ортимання сертифікату з німецької мови як іноземної пропогуються Гете-Інститутом, вечірніми загальноосвітніми курсами (Volkshochschulen), ВНЗ, Тестовими інститутами, як Центр TestDaF, або ліцензованими тестовими та екзаменаційними центрами в Німеччині та за кордоном. Спілка фахівців з німецької мови як іноземної пропонує огляд міжнародно визнаних іспитів з німецької мови як іноземної.

Рівень за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти

Іспит/Сертифікат

Тестовий інститут

A 1
Початковий рівень
(100-200 навчальних годин)
Іспит "Start Deutsch 1" www.sprachenzertifikate.de
www.telc.net

A 2

Початковий рівень
(200-500 навчальних годин)

Іспит "Start Deutsch 2"

www.sprachenzertifikate.de
www.telc.net

B 1

Початковий рівень
(300-600 навчальних годин)

Сертифікат "Німецька мова" (ZD)

www.vhs.de
www.goethe.de
www.telc.net
www.cdc.de

B 2

Початковий-середній рівень
(500-750 навчальних годин)

Сертифікат "Німецька мова для професії" (ZDfB)

www.vhs.de
www.goethe.de
www.telc.net

C 1

Середній рівень
(800-1000 навчальних годин)

Центральний іспит середнього рівня (ZMP)

www.vhs.de
www.goethe.de

C 1

Середній-вищій рівень
(800-1200 навчальних годин)

Міжнародний іспит "Німецька як мова економіки"(PWD)

www.goethe.de

www.cdc.de

C 1

Вищій рівень
(1000-1200 навчальних годин)

Центральний іспит вищого рівня (ZOP)

www.vhs.de
www.goethe.de

Вищій рівень
(800-1200 навчальних годин)

Диплом з німецької мови І рівня (DSD-І)

www.auslandsschulwesen.de
www.kmk.org

Вищій рівень
(1200-1600 навчальних годин)

Диплом з німецької мови ІІ рівня (DSD-ІІ)

www.auslandsschulwesen.de

www.kmk.org

B2 - C 1

в залежності від рівня TestDaF

Вищій рівень
(700-1200 навчальних годин)

Тест з німецької мови як іноземної (TestDAF)

www.testdaf.de

C 1

Вищій рівень
(900-1200 навчальних годин)

Іспит з німецької мови для допуску до навчання у ВНЗ (DSH)

Путівник по ВНЗ від DAAD

у ВНЗ

C 2
Вищій рівень
(ca. 1400 навчальних годин + література)

Малий диплом з німецької мови (KDS)

www.goethe.de

C 2
Вищій рівень
(ca. 1600 навчальних годин + література)

Великий диплом з німецької мови (GDS)

www.goethe.de


Іспит "Start Deutsch 1"
Іспит "Start Deutsch 1" - це мовний іспит для встановлення елементарних знань німецької мови.
Він розрахований на дорослих та молодь з 16 років.
Ті, хто вивчають німецьку мову, після успішного складання іспиту "Start Deutsch 1" отримують документальне підтвердження того, що вони оволоділи першим рівнем A1 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Іспит "Start Deutsch 1" проводиться та оцінюється у всьому світі за єдиним стандартом.
Організаторами іспиту є Гете-Інститут (GI) та ТОВ Підвищення кваліфікації - тестові системи (WBT).

Подальша інформація:

* WBT - ТОВ Підвищення кваліфікації - тестові системи: www.telc.net
* Гете-Інститут: www.goethe.de

Іспит "Start Deutsch 2"
Іспит "Start Deutsch 2" - це мовний іспит для встановлення елементарних знань німецької мови.
Він розрахований на дорослих та молодь з 16 років.
Ті, хто вивчають німецьку мову, після успішного складання іспиту "Start Deutsch 2" отримують документальне підтвердження того, що вони оволоділи другим рівнем A2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Іспит "Start Deutsch 2" проводиться та оцінюється у всьому світі за єдиним стандартом.
Організаторами іспиту є Гете-Інститут (GI) та ТОВ Підвищення кваліфікації - тестові системи (WBT).

Подальша інформація:

* WBT - ТОВ Підвищення кваліфікації - тестові системи: www.telc.net
* Гете-Інститут: www.goethe.de

Сертифікат "Німецька мова" (ZD)
Іспит на сертифікат "Німецька мова" (ZD) перевіряє після закінчення початкового рівня (400-600 академічних годин) здатність спілкуватися у повсякденних життєвих ситуаціях. Організаторами іспиту є Гете-Інститут, екзаменаційна система "Австрійський диплом з німецької мови" (ÖSD), Швейцарська конференція кантональних директорів з виховної роботи та ТОВ "Підвищення кваліфікації - тестові системи" (WBT). Іспит на отримання сертифікату можна скласти в Гете-Інститутах, вечірніх загальноосвітніх курсах (Volkshochschulen) та у певних екзаменаційних центрах.

Подальша інформація:

  • Гете-Інститут: www.goethe.de
  • Німецька спілка вечірніх загальноосвітніх курсів (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.): www.vhs.de

Сертифікат "Німецька мова для професії" (ZDfB)
Іспит на отримання сертифікату "Німецька мова для професії" (ZDfB) перевіряє знання економічної німецької мови. Рівень володіння мовою має бути приблизно на рівні між сертифікатом "Німецька мова" (ZD) та Центральним іспитом середнього рівня (ZMP). Після підготовки до сертифікату "Німецька мова" (400-600 академічних годин) необхідні ще 100-150 академічних годин для підготовки до іспиту на отримання сертифікату "Німецька мова для професії", спеціально для поповнення словникового запасу та вивчення специфічних структур з економічної німецької мови. Сертифікат "Німецька мова для професії" (ZDfB) можна скласти в Гете-Інститутах, вечірніх загальноосвітніх курсах (Volkshochschulen) та у певних екзаменаційних центрах.

Подальша інформація:

  • Гете-Інститут: www.goethe.de
  • Німецька спілка вечірніх загальноосвітніх курсів (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.): www.vhs.de
  • ТОВ "Підвищення кваліфікації - тестові системи" (WBT): www.telc.net

Центральний іспит середнього рівня (ZMP)
Центральний іспит середнього рівня (ZMP) після проходження мовного курсу середнього рівня перевіряє наявність добрих або дуже добрих комунікативних вмінь в ситуаціях повсякденного та культурного життя. Передумовою допуску до Центрального іспиту середнього рівня (ZMP) є вивчення мови протягом 800-1000 академічних годин. Центральний іспит середнього рівня (ZMP) дорівнює іспиту на отримання Диплому з німецької мови від Конференції міністрів культури I рівня (DSD-I). Після цього іспиту можна бути зарахованим до підготовчого коледжу (Studienkolleg) при німецькому ВНЗ. Іспит складається в Гете-Інститутах, вечірніх загальноосвітніх курсах (Volkshochschulen) та у певних екзаменаційних центрах.

Подальша інформація:

  • Гете-Інститут: www.goethe.de
  • Німецька спілка вечірніх загальноосвітніх курсів (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.): www.vhs.de

Міжнародний іспит "Німецька як мова економіки"(PWD)
Міжнародний іспит "Німецька як мова економіки" (PWD) перевіряє комунікативні вміння у робочих ситуаціях та підтверджує достатні знання економічної німецької мови. Рівень знання мови має бути вищим за той, який необхіден для Центрального іспиту середнього рівня (ZMP). Після складання Центрального іспиту з німецької мови (ZMP) необхідні ще 150-250 академічних годин для підготовки до іспиту "Німецька як мова економіки" (PWD). Організаторами іспиту є Німецька промислово-торгівельна палата (DIHK) та Центри ім. Карла Дуісберга. Міжнародний іспит "Німецька як мова економіки" (PWD) можна скласти в Гете-Інститутах, Центрах ім. Карла Дуісберга та у певних екзаменаційних центрах.

Подальша інформація:

Центральний іспит вищого рівня (ZOP)
Центральний іспит вищого рівня (ZOP) після проходження мовного курсу вищого рівня перевіряє наявність дуже добрих та диференційованих комунікативних вмінь в ситуаціях повсякденного та культурного життя. Передумовою допуску до Центрального іспиту вищого рівня (ZMP) є вивчення мови протягом 1000-1200 академічних годин. Центральний іспит вищого рівня (ZMP) дорівнює іспиту на отримання Диплому з німецької мови від Конференції міністрів культури IІ рівня (DSD-IІ). Успішно складений іспит доводить достатні для навчання у ВНЗ знання німецької мови. Іспит складається в Гете-Інститутах, вечірніх загальноосвітніх курсах (Volkshochschulen) та у певних екзаменаційних центрах.

Подальша інформація:

Диплом з німецької мови І рівня (DSD-I)
Диплом з німецької мови І рівня від Конференції міністрів культури (DSD-I) пропонується німецькими школами за кордоном. Іспит передбачає дуже добре знання німецької мови (приблизно 1200 годин в школі), яке було отримано в німецькій школі за кордоном або у німецькому відділенні (щонайменше 5 років безперервного навчання). Після цього іспиту можна вступити до підготовчого коледжу при німецькому ВНЗ (Studienkolleg). Конференція міністрів культури проводить цей іспит у школах за кордоном.

Подальша інформація:

Диплом з німецької мови ІІ рівня (DSD-IІ)
Диплом з німецької мови ІІ рівня від Конференції міністрів культури (DSD-IІ) пропонується німецькими школами за кордоном. Іспит передбачає дуже добре знання німецької мови (приблизно 1600 годин в школі), яке було отримано в німецькій школі за кордоном або у німецькому відділенні (щонайменше 7 років безперервного навчання). Цей іспит доводить достатні для вступу до німецького ВНЗ знання німецької мови. Конференція міністрів культури проводить цей іспит у школах за кордоном.

Подальша інформація:

TestDaF - Тест з німецької мови як іноземної
Тест з німецької мови як іноземної (TestDaF) є мовним іспитом для тих, хто вивчає німецьку на просунутому рівні (600-1000 академічних годин). Тест перевіряє такі вміння як розуміння прочитаного та почутого, письмове та усне висловлювання в сферах, пов´язаних з ВНЗ та навчанням. Сертифікат TestDaF дає диференційовану оцінку по всіх чотирьох вміннях. У документі буде проставлено рівень володіння мовою по кожному пункту окремо. У червні 2004 було укладено новий рамковий порядок проведення іспитів DSH та TestDaF. За ним допуск до іспиту TestDaF регулюється наступним чином: "Іспит TestDaF, складений з результатом не менше ніж "TDN 4" по всіх частинах, вважається достатнім підтвердженням знання мови для необмеженого допуску до навчання на всіх програмах." ВНЗ можуть самостійно приймати рішення щодо прийняття студентів з результатом, нижчим за "TDN 4". TestDaF - це центральний та стандартизований мовний іспит, який розробляється та перевіряється центром TestDaF у м. Хаген. TestDaF пропонується по всьому світу ліцензованими тестовими центрами - на сьогодні п´ять разів на рік - таким чином, його можна скласти у своїй країні.

Подальша інформація:

Іспит з німецької мови для допуску до навчання у ВНЗ
Іспит з німецької мови для допуску до навчання у ВНЗ іноземних пошукачів (DSH) перевіряє знання мови, необхідні для навчання за фахом у німецькому ВНЗ. Передумовою є 1000-1200 академічних годин попереднього вивчення мови. Знання мови передбачає: розуміння лекцій, конспектування, розуміння, аналіз та написання фахових текстів. Після укладання нового рамкового порядку DSH складається з трьох рівнів: DSH 1, DSH 2 та DSH 3. Для допуску до навчання достатньо сертифікату DSH 2. Більшість ВНЗ пропонують Іспит з німецької мови для допуску до навчання у ВНЗ (DSH), а також курси підготовки до нього.
Подальша інформація:
Подальшу інформацію Ви отримаєте у ВНЗ, у якому планується навчання.

Подальша інформація щодо курсів DSH та іспитів DSH:

Малий диплом з німецької мови (KDS)
Малий диплом з німецької мови (KDS) перевіряє дуже добрі комунікативні вміння на теми повсякденного та культурного життя. На іспиті необхідно довести спроможність вільно висловлюватись нормативною мовою, а також розуміти та письмово / усно опрацьовувати оригінальні тексти високого рівня (фахові та літературні тексти). Малий диплом з німецької мови (KDS) дорівнює іспиту на отримання Диплому з німецької мови від Конференції міністрів культури IІ рівня (DSD-IІ). Успішно складений іспит доводить достатній рівень знання німецької мови для навчання в німецькому ВНЗ. Іспит проводиться Гете-Інститутами та певними екзаменаційними центрами.

Подальша інформація:

Великий диплом з німецької мови (GDS)
Великий диплом з німецької мови (GDS) перевіряє дуже добрі та диференційовані комунікативні вміння на складні наукові та культурні теми. Успішно складений іспит доводить спроможність висловлюватися майже на рівні рідної мови, а також розуміти, аналізувати та письмово / усно висловлюватись щодо оригінальних текстів високого рівня (наукові та літературні тексти). Великий диплом з німецької мови (GDS) дорівнює іспиту на отримання Диплому з німецької мови від Конференції міністрів культури IІ рівня (DSD-IІ). Успішно складений іспит доводить достатній рівень знання німецької мови для навчання в німецькому ВНЗ. Іспит проводиться Гете-Інститутами та певними екзаменаційними центрами.

Подальша інформація:


DAAD Partner
Карта сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links
 
 
 
 DSK