deutsch
IC у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Studieren und Forschen in Deutschland Home


Хто розробляє іспит?
Існує єдиний для всієї Німеччини рамковий порядок складання DSH. В цих рамках кожен ВНЗ розробляє іспити самостійно. Тому завдання в них є відмінними. Вам краще довідатися про завдання у обраному Вами ВНЗ та попросити надіслати Вам зразок іспиту.

Якщо Ви склали іспит DSH в рамковому порядку в будь-якому німецькому ВНЗ, як правило, він визнається і іншими ВНЗ.

Хто може брати участь у іспиті?
Передумовою для участі у іспиті DSH у багатьох ВНЗ є допуск до навчання за фахом.
Відвідання підготовчого курсу не є передумовою для складання DSH; все ж в такому випадку це пропонується.

З чого складається іспит?
DSH складається з двох частин: письмових іспитів та усного іспиту. Письмові частини іспиту відбуваються перед усними.

Як правило, у письмових частинах іспиту дозволяється використання одномовного словника.

Письмовий іспит триває від 3 до 4 астрономічних годин та включає наступні завдання:

 1. Розуміння та опрацювання почутого тексту
 2. Розуміння та опрацювання прочитаного тексту
 3. Написання тексту за певними вимогами
 4. Розуміння та опрацювання мовних структур з науковою лексикою

Ці чотири види завдань можуть комбінуватися у різних частинах іспиту, таким чином, письмовий іспит може складатися з двох, трьох або чотирьох частин. Але знання будуть обов´язково перевірені з використанням всіх чотирьох видів завдань.

Розуміння екзаменаціних текстів та опрацювання завдань не вимагає спеціальних фахових знань.

Для того, щоб Ви отримали більш повну інформацію про окремі частини іспиту, ми опишемо їх докладніше.

Розуміння та опрацювання почутого тексту
В цій частині Ви маєте показати, що Ви в змозі слухати і розуміти лекції та доповіді з наукової сфери, а також що Ви можете їх конспектувати та працювати з цим матеріалом.

Аудіотекст складається з 50-100 рядків. Перед презентацією Вас проінформують про його тему. Вам прочитають текст один раз або двічи. ПРи цьому Ви можете робити нотатки. Перед останнім разом вам поставлять завдання, які можуть по-різному комбінуватися в різних ВНЗ:

 • Відповіді на питання
 • Відтворення або стисле резюме тексту або його частин.


Робота оцінюється з огляду на те, чи повністю та вірно були виконані поставлені завдання. При цьому зміст буде мати більше значення, ніж граматика.

Розуміння та опрацювання прочитаного тексту
В цій частині перевіряється, чи здатні Ви зрозуміти прочитаний текст. При виконанні завдань Ви маєте робити письмові формулювання і при цьому уникати вживання пасажів з тексту. Вам буде представлений текст в оригіналі, довжиною 30-60 рядків, до якого може додаватися графіка чи діаграма.

В цій частині іспиту також можливі різні завдання, як, наприклад:

 • Відповіді на запитання щодо змісту та структури тексту
 • Пояснення частин тексту
 • Стисле резюме та структурний план тексту


В цій частині іспиту робота також оцінюється з огляду на те, чи повністю та вірно були виконані поставлені завдання. При цьому зміст буде мати більше значення, ніж граматика.

Написання тексту за певними вимогами
В цій частині Ви маєте довести, що Ви в змозі самостійно та зв´язно висловитись у письмовій формі на одну з запропонованих тем. Для цього Вам необхідно написати довгий та складний текст. Для цього Вам можуть представляти допоміжні матеріали, наприклад, тези, короткі тексти, графіки та зображення.

Тут також є різні типи завдань, як, наприклад:

 • Пояснення допоміжного матеріалу
 • Порівняння допоміжного матеріалу
 • Коментування допоміжного матеріалу
 • Опис представлених у допоміжному матеріалі графіків, діаграм, зображень тощо.


В цьому завданні оцінюються окрім змістового аспекту (як структура тексту та когерентність) також різні аспекти володіння мовою.

Розуміння та опрацювання мовних структур з науковою лексикою
В цій частині всі завдання пов´язані з опраціванням тексту. Це і запитання щодо розуміння змісту, і завдання з доповнення та переформулювання мовних структур, які часто використовуються у науковій мові.

Усний іспит
До іспиту DSH належить, як правило, і усний іспит, який триває максимально 20 хвилин. У деяких ВНЗ від усного іспиту відмовляються, якщо рівень усного володіння мовою можна встановити завдяки участі у курсах підготовки до DSH з усної комунікації та / або через участь у усному іспиті перед іспитом DSH. Більш докладну інформацію Ви отримаєте у ВНЗ, у якому планується навчання.

В усному іспиті Ви маєте довести, що Ви в змозі зрозуміти та реагувати на належному мовному рівні на загальні процеси, що відбуваються навколо Вас, а також процеси у науковому контексті. Перевіряються наступні здібності: розуміння, реферування та коментування. Крім того, перевіряється Ваша здатність брати участь у розмові на теми, пов´язані з навчанням.

Часто усний іспит проводиться на основі короткого тексту, графіки тощо. Теми стосуються навчання.

Завдання можуть базуватися на допоміжних матеріалах, але може йтися і про додаткові та подальші аспекти.
Крім того, екзаменаційна співбесіда може проводитись без допоміжних письмових матеріалів.

Перед усним іспитом Ви отримуєте, як правило, біля 20 хвилин для підготовки. За цей час Ви маєте встановити приблизний зміст та обдумати, у якому напрямку можуть піти наступні питання. Подумайте також про Ваше ставлення до теми.

У деяких ВНЗ усний іспит проводиться у формі групової співбесіди з двома або трьома учасниками.

При оцінюванні Ваших знань будуть враховані предусім наступні аспекти.

 • Чи є Ваша реакція на запитання / завдання відповідною?
 • Чи можете Ви самостійно та чітко висловлюватись?
 • Чи правильно Ви висловлюютесь?
 • Чи є Ваші вимова та інтонація зрозумілими?


Як виглядає результат іспиту?
В іспиті DSH немає оцінок. Результатом іспиту може бути "складено" або "не складено". Але інколи можуть виставлятися і оцінки.

Іспит вважається складеним, якщо в обох частинах іспиту (письмовій та усній) Ви виконали щонайменше дві третини від поставлених вимог. Якщо більше однієї з підчастин іспиту не було складено, весь іспит вважається не складеним. ПРи складеному іспиті видається сертифікат.

Кожен кандидат може передивитися свою роботи після оголошення результатів іспиту.

Де і коли можна скласти іспит?
Як правило, іспит DSH проводиться за три або чотири тижні перед початком семестру у ВНЗ в Німеччині. Конкретну дату встановлюють самі ВНЗ. Обраний Вами ВНЗ назве Вам найближчі терміни складання іспиту (як правило, на початку семестру).

Якщо ви не склали іспит DSH, у багатьох університетах Вам доведеться подавати заяву на участь у підготовчому курсі. В інших університетах Ви автоматично отримуєте право навчатися на такому курсі, якщо Ви неуспішно склали DSH у цьому ВНЗ.

Скільки коштує участь у іспиті?
Участь у іспиті у багатьох ВНЗ є безкоштовною. Проте у деяких ВНЗ встановлюється плата за його складання, яка може складати від 30 до 60 євро.

Скільки разів можна перескладати іспит?
Іспит DSH можна перескладати лише один раз. У особливих обгрунтованих випадках голова комісії, як виключення, може дозволити перескласти іспит ще раз. При цьому враховуються всі спроби (також в інших університетах). На сьогодні перескладання іспиту дозволяється через три місяці після попереднього.

Де можна отримати подальшу інформацію?
Докладнішу інформацію можна отримати у ВНЗ, у якому планується навчання.
У 2004 році було встановлено новий рамковий порядок щодо іспитів DSH та TestDaf. Інформацію про це Ви знайдете на веб-сторінці FaDaf (http://www.fadaf.de/).

DAAD Partner
Карта сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links
 
 
 
 DSK